Geriatria 4/2020

 • Aktywność i sprawność fizyczna seniorów
  Aleksandra Nowak, Paulina Zawłocka, Anna Kowalczyk, Iwona Nowakowska

PDF


 • Niefarmakologiczna profilaktyka depresji u osób starszych – przegląd piśmiennictwa
  Joanna Koroza, Tomasz Kostka

PDF


 • Przewlekła choroba nerek jako schorzenie współistniejące u pacjentów z zaburzeniami rytmu
  Roman Załuska, Marcin Grabowski

PDF


 • Najnowsze wytyczne postępowania w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc na rok 2019/2020 – GOLD 2019/2020 Część III. Nowa jednostka chorobowa – EVALI
  Sylwia Kałucka

PDF


 • Proces starzenia się a zmiany w składzie ciała ‒ niekorzystne fenotypy składu ciała
  Marika Murawiak, Roma Krzymińska-Siemaszko

PDF


 • Prozdrowotna aktywność fizyczna w warunkach domowych
  Wojciech Ratkowski, Grzegorz Raczak, Maria Ratkowska

PDF


 • Choroba Stilla o początku w wieku dorosłym ‒ patogeneza, diagnostyka i leczenie
  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożak

PDF

Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka