2008/1

 

  • Nowe czynniki ryzyka choroby wieńcowej
   Novel cardiovascular risk factors

 PDF 

 


  • Interakcje leków z pożywieniem
   Drug-food interaction

 PDF 

 


  • Jakość życia chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową
   Quality of life in patients with multivessel coronary heart
   disease

 PDF 

 


  • Nadciśnienie tętnicze w czasie ciąży
   Hypertension in pregnancy

 PDF 

 


  • Ocena wybranych białek ostrej fazy u chorych z cukrzycą
   typu 2
   Evaluation of selected acute phase proteins in patients type 2
   diabetes

 PDF 

 


  • Osteoporoza – definicja, epidemiologia, rozpoznawanie,
   leczenie i profilaktyka
   Osteoporosis – definition, epidemiology, diagnosing,
   treatment and prophylaxis

 PDF 

 


  • Polskie rekomendacje dotyczące spożycia witamin
   i składników mineralnych przez osoby w starszym wieku
   Polish recommendations concerning vitamins
   and minerals consumed by elderly people

 PDF 

 


  • Zastosowanie dożylnych form ciprofloksacyny w urologii
   Therapeutic use of intravenous ciprofloxacin in urology

 PDF