2008/3

 

  • Chronobiologia, chronofarmakologia i ich miejsce
   w medycynie (Część II)
   Chronobiology, chronopharmacology on medicine (Part II)

 PDF 

 


  • Homocysteina
   Homocysteine

 PDF 

 


  • Leki moczopędne
   Diuretics

 PDF 

 


  • Ocena wpływu 6-miesięcznej aktywności fizycznej
   na stopień insulinowrażliwości u otyłych kobiet
   z zespołem metabolicznym
   Evaluation of 6-month physical activity influence on insulin
   sensitivity level in obese women with metabolic syndrome

 PDF 

 


  • Rola magnezu w chorobie niedokrwiennej serca
   The role of magnesium in ischaemic heart disease

 PDF 

 


  • Wpływ otyłości na farmakokinetykę leków
   Influence of obesity on the drug pharmacokinetics

 PDF 

 


  • Wpływ redukcji masy ciała na wybrane parametry procesu
   zapalnego u chorych z nadciśnieniem tętniczym i otyłością
   Influence of weight reduction on selected markers
   of inflammation in patients with hypertension and obesity

 PDF