2008/4

 

  • Aspekt genetyczny różnorodności odpowiedzi na leki
   Genetic aspect of variability in drug response

 PDF 

 


  • Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwbakteryjnych
   w okresie laktacji
   The safety of antimicrobial therapy during lactation

 PDF 

 


  • Cukrzyca (Część I)
   Diabetes (Part I)

 PDF 

 


  • Leczenie niedoczynności tarczycy
   Treatment of hypothyroidism

 PDF 

 


  • Neopteryna
   Neopterin

 PDF 

 


  • Raport z badania biorównoważności produktu Toramat Glenmark Pharmaceuticals
   vs produkt referencyjny

 PDF 

 


  • Wpływ regularnej aktywności fizycznej na stężenia białka
   C-reaktywnego u otyłych kobiet z zespołem metabolicznym
   Evaluation of regular physical activity influence on C-reactive
   protein concentration in obese women with metabolic
   syndrome

 PDF 

 


  • Wpływ rozmieszczenia tkanki tłuszczowej na skuteczność
   odchudzenia niefarmakologicznego i wybrane parametry
   metaboliczne w otyłości prostej
   Influence of fat distribution on effectiveness
   of nonpharmacological intervention and selected metabolic
   parameters in simple obesity

 PDF 

 


  • Wpływ wybranych niejonowych substancji powierzchniowo
   czynnych na dostępność farmaceutyczną ibuprofenu
   z zawiesiny – badania preformulacyjne
   The influence of selective non-ionic surface-active substance
   on ibuprofen pharmaceutical availability in suspension –
   preformulation study

 PDF