2009/1

 

  • An evaluation of adverse reactions to induction treatment
   in AC and AT schemes of locally advanced breast cancer
    

 PDF 

 


  • Cukrzyca (Część II)
   Diabetes (Part II)

 PDF 

 


  • Działania niepożądane leków hipotensyjnych zarejestrowane
   przez Regionalny Ośrodek Monitorowania Działań
   Niepożądanych Leków w Poznaniu
   Adverse effects of antihypertensive drugs registered
   by the Poznan Regional Center for Monitoring
   the Adverse Events of Drug

 PDF 

 


  • Ocena stężenia homocysteiny u chorych z miażdżycowym
   niedokrwieniem kończyn dolnych
   Evaluation of the homocysteine concentration in the patients
   with atheromatous ischemia of lower extremities

 PDF 

 


  • Kryteria optymalnego wyboru inhibitora pompy protonowej
   (IPP) dla chorych leczonych w oddziale intensywnej terapii
   (OIT)
   Optimum choice criterium for proton pump inhibitors (PPI)
   in the intensive care unit (ICU) patients

 PDF 

 


  • Znaczenie magnezu w zaburzeniach rytmu serca
   The significance of magnesium in cardiac arrhythmias

 PDF