2009/2

 

  • Adrenalina w ampułko-strzykawkach jako lek pierwszego
   rzutu w leczeniu wstrząsu anafilaktycznego
   Adrenaline autoinjectors for first-aid management
   of anaphylaxis

 PDF 

 


  • Antybiotyki w nefrologii (Część II) – zasady leczenia
   najczęstszych schorzeń i ich powikłań u hospitalizowanych
   pacjentów
   Antibiotics in nephrology (Part II) – principles of treatment
   of the most frequent diseases and their complications
   in hospitalized patients

 PDF 

 


  • Antybiotyki w nefrologii (Część I) – najczęściej występujące
   patogeny i mechanizmy ich oporności
   Antibiotics in nephrology (Part I) – the most frequent
   pathogens and mechanisms of their resistance

 PDF 

 


  • Cukrzyca (Część III) Dieta w cukrzycy
   Diabetes (Part III) Diet in diabetes

 PDF 

 


  • Działania niepożądane sibutraminy zarejestrowane przez
   Regionalny Ośrodek Monitorowania Działań Niepożądanych
   Leków w Poznaniu
   Adverse drug effects of sibutramine registered by the
   Regional Adverse Drugs Reactions Monitoring Centre
   in Poznan

 PDF 

 


  • Farmakoterapia przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych
   (PAD)
   Pharmacotherapy of peripheral arterial disease (PAD)

 PDF 

 


  • Ocena stężenia interleukiny 6 i białka C-reaktywnego
   u otyłych chorych z nadciśnieniem tętniczym
   Evaluation of serum concentration of interleukin 6
   and C-reactive protein in obese hypertensives

 PDF 

 


  • Substancje neuroprotekcyjne o potencjalnym zastosowaniu
   w neuropatii obwodowej indukowanej chemioterapią
   Neuroprotective agents with a potential application
   in chemotherapy-induced perpheral neuropathy

 PDF