2009/3

 

  • Interakcje acenokumarolu z simwastatyną – opis przypadków
   Clinical cases interaction between acenokumarol
   and simvastatin

 PDF 

 


  • Leczenie nadciśnienia tętniczego – część 1
   Treatment of hypertension – part 1

 PDF 

 


  • Leki biologiczne stosowane w reumatologii – część 1
   Biological treatment in rheumatic diseases – part 1

 PDF 

 


  • Ocena stężenia homocysteiny u chorych ze świeżo
   zdiagnozowanym pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
   Evaluation of the homocysteine concentration in the patients
   with newly diagnosed primary hypertension

 PDF 

 


  • 51-letnia kobieta z wcześnie rozpoznanym rakiem trzustki –
   opis przypadku i przebiegu leczenia
   51-years old female with early diagnosed pancreas cancer –
   case description of treatment

 PDF 

 


  • Rola osteoprotegryny w chorobach sercowo-naczyniowych
   The significance of osteoprotegrin in cardiovascular diseases

 PDF