2009/4

 

  • Hiponatremia w przebiegu leczenia citalopramem –
   opis przypadku
   Hyponatraemia as a results of citalopram therapy –
   case report

 PDF 

 


  • Leczenie nadciśnienia tętniczego – część 2
   Treatment of hypertension – part 2

 PDF 

 


  • Rola kryteriów Beers ’ a w racjonalizacji terapii geriatrycznej
   The part of Beers criteria in the rationalization of the geriatric
   therapy

 PDF 

 


  • Wpływ perindoprilu, amlodypiny i indapamidu na aktywność
   pepsyny in vitro
   The influence of perindopril, amlodipine and indapamid
   on pepsin activity in vitro

 PDF 

 


  • Zagadnienie komunikacji w relacji badacz-pacjent
   w badaniach klinicznych
   The problem of researcher-clinical trials

 PDF 

 


  • Znaczenie probiotyków w farmakoterapii AZS w pediatrii
   Significance of probiotics in pharmacotherapy of atopic skin
   inflammation in paediatrics

 PDF