2010/2

 

  • Długoterminowa terapia orlistatem a redukcja masy ciała
   osób otyłych z uwzględnieniem ich sposobu żywienia
   Long-term orlistat treatment and reduction body mass
   of obese people including their dietary intake
    

 PDF 

 


  • Działania niepożądane w przewodzie pokarmowym po terapii
   NLPZ – opis przypadku
   The adverse effects in the gastrointestinal tract after therapy
   of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) – case
   report

 PDF 

 


  • Leczenie uzdrowiskowe w nadciśnieniu tętniczym
   Health resort treatment of arterial hypertension

 PDF 

 


  • Niedożywione grubasy
   Malnourished but Obese

 PDF 

 


  • Nowe wyzwania w leczeniu lokoregionalnym raka gruczołu
   piersiowego – część I
   New chalanges in locoregional breast cancer treatment –
   part I

 PDF 

 


  • Współczesna terapia reumatoidalnego zapalenia stawów
   Current therapy of rheumatoid arthritis

 PDF 

 


  • Zapobieganie nieskutecznej antybiotykoterapii
   Prevention of ineffective antibacterial therapy

 PDF 

 


  • Zastosowanie nowych antybiotyków w leczeniu zakażeń
   wywołanych przez wielolekooporne szczepy ziarniaków
   Gram-dodatnich
   Using new antibiotics in therapy of infections caused by
   multi-drug-resistant strains of Gram-positive cocci

 PDF 

 


  • Co farmaceuta powinien wiedzieć o leczeniu przewlekłej
   niewydolności serca?
   What pharmacist should know about chronic heart failure?

 PDF