2010/3

 

  • Bezpieczeństwo stosowania paracetamolu
   The safety of paracetamol use
    

 PDF 

 


  • Co farmaceuta powinien wiedzieć na temat
   endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego?
   What a pharmacist should know about total hip and knee
   arthroplasty?

 PDF 

 


  • Niedożywione grubasy
   Malnourished but Obese

 PDF 

 


  • Nowe wyzwania w leczeniu lokoregionalnym raka gruczołu
   piersiowego – część II
   New chalanges in locoregional breast cancer treatment –
   part II

 PDF 

 


  • Pourazowy wylew podpajęczynówkowy – konsekwencje
   okulistyczne i metody leczenia – opis przypadku
   Post-traumatic subarachnoid haemorrhage: ophthalmologic
   implications and treatment – a case report

 PDF 

 


  • Stosowanie leków opioidowych u pacjentów
   z niewydolnością nerek i wątroby
   Using of opioids in patients with renal and hepatic failure

 PDF 

 


  • Wpływ mukowiscydozy na farmakokinetykę leków
   Influence of cystic fibrosis on the drugs pharmacokinetics

 PDF 

 


  • Żelazne zapasy – komu w XXI wieku grozi niedobór żelaza?
   Iron stores – Who is at risk of iron deficiency in 21st century?

 PDF