2010/4

 

  • Metoprolol – zastosowanie kliniczne, bezpieczeństwo
   stosowania i interakcje
   Metoprolol – clinical application, safety of use and interactions
    

 PDF 

 


  • Niesteroidowe leki przeciwzapalne
   Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

 PDF 

 


  • Nowe spojrzenie na terapię zapalenia brzegów powiek
   wywołanego roztoczem z rodzaju Demodex
   Chronic Demodex related blepharitis: new aspects
   of treatment

 PDF 

 


  • Ocena częstości palenia papierosów u pacjentów z otyłością
   prostą na oddziale internistycznym
   Evaluation of cigarette smoking frequency at obese patients
   in internal medicine hospital ward

 PDF 

 


  • Perindopril – zastosowanie w nadciśnieniu tętniczym
   Pernidopril – application in arterial hypertension

 PDF 

 


  • Podobieństwo leków biologicznych a równoważność leków
   chemicznych (wybrane aspekty rejestracji leków wg EMA)
   The similarity of biomedicines vs. the equivalence of chemical
   drugs (selected aspects of drug registration according
   to the EMA)

 PDF 

 


  • Łyżka tranu dla każdego. Rola witaminy D
   w organizmie człowieka
   A tablespoon of cod liver oil for everyone.
   The role of vitamin D in human organism

 PDF 

 


  • Udary mózgu – opisy przypadków
   Brain stroke – case reports

 PDF 

 


  • Ból i opioidy – różnice płciowe
   Pain and opioids – gender differences

 PDF