2010/4

 

    • Metoprolol – zastosowanie kliniczne, bezpieczeństwo
      stosowania i interakcje
      Metoprolol – clinical application, safety of use and interactions
       

 PDF 

 


    • Niesteroidowe leki przeciwzapalne
      Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

 PDF 

 


    • Nowe spojrzenie na terapię zapalenia brzegów powiek
      wywołanego roztoczem z rodzaju Demodex
      Chronic Demodex related blepharitis: new aspects
      of treatment

 PDF 

 


    • Ocena częstości palenia papierosów u pacjentów z otyłością
      prostą na oddziale internistycznym
      Evaluation of cigarette smoking frequency at obese patients
      in internal medicine hospital ward

 PDF 

 


    • Perindopril – zastosowanie w nadciśnieniu tętniczym
      Pernidopril – application in arterial hypertension

 PDF 

 


    • Podobieństwo leków biologicznych a równoważność leków
      chemicznych (wybrane aspekty rejestracji leków wg EMA)
      The similarity of biomedicines vs. the equivalence of chemical
      drugs (selected aspects of drug registration according
      to the EMA)

 PDF 

 


    • Łyżka tranu dla każdego. Rola witaminy D
      w organizmie człowieka
      A tablespoon of cod liver oil for everyone.
      The role of vitamin D in human organism

 PDF 

 


    • Udary mózgu – opisy przypadków
      Brain stroke – case reports

 PDF 

 


    • Ból i opioidy – różnice płciowe
      Pain and opioids – gender differences

 PDF