2011/1

 

  • Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM)
   Agency for Health Technology Assessment (AOTM)

 PDF 

 


  • Ocena sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz ryzyka
   występowania interakcji leków z żywnością u pacjentów
   z cukrzycą typu 2
   The evaluation of dietary intake, nutritional status and a risk
   of food-drugs interactions in patients with diabetes type 2

 PDF 

 


  • Ostre zespoły wieńcowe – Część I
   Zawał mięśnia serca bez uniesienia odcinka ST
   – opis przypadku
   Acute coronary syndromes – Part I
   No ST elevation myocardial infarction – the case report

 PDF 

 


  • Preparaty magnezu
   Preparations of magnesium

 PDF 

 


  • Tocilizumab – antagonista receptora interleukiny-6
   w farmakoterapii reumatoidalnego zapalenia stawów
   Tocilizumab interleukin-6 receptor antagonist in the therapy
   of rheumatoid arthritis

 PDF 

 


  • Znaczenie postaci leku w leczeniu bólu przewlekłego
   i przebijającego na przykładzie preparatów morfiny, fentanylu
   i buprenorfiny
   The importance of medicine form in treating chronic and
   breakthrough pain based on morphine, fentanyl and
   buprenorphine preparations

 PDF