2012/2

  • Czy chorzy na łuszczycę i atopowe zapalenie skóry korzystają z leczenia uzdrowiskowego?
   Do patients with psoriasis and atopic dermatitis use spa therapy? 

 PDF 

 


  • Skóra kobiet w okresie menopauzy
   Women’s skin during menopause

 PDF 

 


  • Leczenie zapalenia gardła bez antybiotyku – czy to możliwe?
   Treatment of pharyngitis without antibiotics – is this possible?

 PDF 

 


  • Zaburzenia gospodarki żelaza
   Część 1. Hemochromatoza
   Disorders of iron balance
   Part 1. Hemochromatosis

 PDF 

 


  • Gliklazyd  posta leku a eekt terapeutyczny, wybór preparatu

 PDF 

 


  • Papaweryna – współczesne zastosowanie w farmakoterapii i jej trwałość
   Papaverine – its application in pharmacotherapy and stability

 PDF 

 


  • Analgetyki miejscowe – współczesne spojrzenie na działania niepożądane i pozaanalgetyczne
   Część 1 – Historia analgetyków miejscowych
   Local analgesics – contemporary look for side and offanalgesic effects
   Part 1 – History of local analgesics

 PDF