2015/1

  • Farmakokinetyka morfiny w endotoksemii z wykorzystaniem modelu zwierzęcego – badanie pilotażowe
   Morphine pharmacokinetics in endotoxemia using an animal model – a pilot study

 PDF 

 


  • Ocena wykładników serologicznych zakażenia B. burgdorferi u osób zawodowo narażonych na pokłucia przez kleszcze
   Analysis of serological markers of Borrelia infection and the risk of developing Lyme disease in forestry workers after years of heavy tick exposure

 PDF 

 


  • Rola farmaceuty w opiece nad pacjentem z chorobą nowotworową
   Participation of pharmacists in cancer patient’s care

 PDF 

 


  • Rola witaminy D w patogenezie chorób  sercowo-naczyniowych
   Vitamin D role in cardiovascular diseases

 PDF 

 


  • Suplementy diety w leczeniu cukrzycy typu 2  – fakty i kontrowersje
   Dietary supplements in the treatment of type 2 diabetes  – the facts and controversies

 PDF 

 


  • Hem i kobalamina w świecie medycyny i farmacji
   Heme and cobalamin in medicine and pharmacy

 PDF 

 


  • Działanie plejotropowe kwasu acetylosalicylowego
   The pleiotropic effect of acetylsalicylic acid

 PDF 

 


  • Promienica węzłów chłonnych pachwinowych u 12-letniej dziewczynki
   Actinomycosis of inguinal lymph nodes in 12-year-old girl

 PDF