2015/2

  • Znajomość regulacji prawnych w badaniach klinicznych przez lekarzy – badanie pilotażow
   Knowledge of the law regulations in clinical trials by physicians – a pilot study

 PDF 

 


  • Czynniki ryzyka wystąpienia powikłań farmakoterapii depresji
   Risk factors of adverse antidepressant reactions during pharmacotherapy of depression

 PDF 

 


  • Farmakoterapia choroby Parkinsona: przegląd literatury
   Pharmacotherapy of Parkinson’s disease: a literature review

 PDF 

 


  • Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych w onkologii geriatryczne
   Compliance and adherence to therapeutic recommendations in geriatric oncology

 PDF 

 


  • Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych w onkologii pediatrycznej
   Compliance, adherence to therapeutic recommendations in pediatric oncology

 PDF 

 


  • Estry kwasu fumarowego w leczeniu łuszczycy
   Fumaric acid esters in the management of psoriasis

 PDF 

 


  • Aceklofenak – wielokierunkowy mechanizm działania przeciwzapalnego
   Aceclofenac and its multifactorial mechanism of antiinflammatory action

 PDF