2015/4

  • Wpływ poczucia koherencji na sposoby radzenia sobie z chorobą przewlekłą, na przykładzie stwardnienia rozsianego
   The influence of a sense of coherence onto the ways of coping with a persistent disease – an example of multiple sclerosis

 PDF 

 


  • Leki recepturowe dla osób starszych
   Extemporaneous preparations for elderly patients

 PDF 

 


  • Wpływ zachowań zdrowotnych na jakość życia osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
   Influence of healthy behaviours on the quality of life of patients with ulcerative colitis

 PDF 

 


  • Działania niepożądane ketoprofenu
   Adverse reactions of ketoprofen

 PDF 

 


  • Proleki antybiotyków β-laktamowych
   Prodrugs of β-lactam antibiotics

 PDF 

 


  • Linezolid i jego analogi – perspektywy i ograniczenia terapii
   Linezolid and its analogs – prospects and limitations of therapy

 PDF