2016/3

Najnowsze wydanie
  • Polekowe zaburzenia i utrata smaku
   Katarzyna Korzeniowska, Jerzy Jankowski, Artur Cieślewicz, Anna Jabłecka

 PDF 


  • Analiza jakości życia pacjentów z nadwagą i otyłością w zależności od wskaźnika masy ciała i czynników socjo-demograficznych
   Halina Zielińska-Więczkowska, Milena Budnik

 PDF 


  • Poczucie koherencji a strategie radzenia sobie z bólem u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego
   Krystyna Kurowska, Lidia Andrzejewska

 PDF 


  • Działania antynikotynowe podejmowane w wybranych szkołach gimnazjalnych w opinii uczniów na terenie Dolnego Śląska
   Mariola Seń, Marzena Krysa, Agnieszka Lintowska, Katarzyna Pająk, Iwona Klisowska, Jadwiga Staniszewska, Jacek Klakocar

 

 PDF 


  • Pozostałości substancji aktywnych w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
   Monika Balcerkiewicz, Zuzanna Bartz

 PDF 


  • Aktywność glikoproteiny P w cukrzycy
   Marek Makuła, Anna Stachowiak

 PDF 


  • Stan aktualny i perspektywy zastosowania kannabinoidów jako aktywnych substancji leczniczych
   Anna Krause, Marek Milewski, Karolina Wielgus, Magdalena Szalata, Ryszard Słomski, Judyta Cielecka-Piontek

 PDF 


  • HIPEC – dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii
   Joanna Stanisławiak-Rudo

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016