2017/4

 • Rola farmaceuty w polskim systemie ochrony zdrowia w kontekście ochrony zdrowia publicznego
  Magdalena Bogdan, Damian Świeczkowski, Urszula Religioni

 PDF 


 • Zmiany przypominające ziarniniaka naczyniowego w obrębie narządu paznokciowego stóp jako rzadkie powikłanie leczenia izotretynoiną – opis przypadku
  Andrzej Kazimierz Jaworek, Anna Wojas-Pelc

 PDF 


 • Opieka farmaceuty nad pacjentem w terapii bólu nowotworowego. Badanie pilotażowe
  Anna Kostrzewa-Itrych, Małgorzata Chmielewska, Tomasz Kostrzewa, Tomasz Hermanowski

 PDF 


 • Wpływ milnacipranu na stężenie TNFα i IL-6 w surowicy krwi szczurów poddanych działaniu łagodnego przewlekłego stresu
  Katarzyna Manikowska, Joanna Graff, Przemysław Ł. Mikołajczak

 

 PDF 


 • Kwasy omega-3 w terapii hipertriglicerydemii w monoterapii lub w skojarzeniu ze statynami
  Magda Mazurek, Michał Czerewaty, Bolesław Banach, Andrzej Pawlik

 PDF 


 • Stosowanie leków fototoksycznych i fotoalergicznych a fotoprotekcja u osób starszych
  Agnieszka Neumann-Podczaska, Sylwia Kropińska, Tomasz Trzmiel, Mariola Pawlaczyk

 PDF 


 • Ocena właściwości hydrożeli termowrażliwych z błękitem metylenowym w aspekcie potencjalnego zastosowania w terapii fotodynamicznej
  Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Barbara Jadach, Anika Mielewczyk

 PDF 


 • Mometazon i desloratydyna w farmakoterapii alergicznego nieżytu nosa
  Edyta Szałek

 PDF 


 • Lit we współczesnej medycynie
  Halina Szymczyk, Izabela Zakrocka, Zofia Danilczuk

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016