2018/4

 • Kanały jonowe jako punkty uchwytu leków stosowanych w terapii padaczki
  Paweł Żelazny, Artur Uździcki, Sebastian Awgul, Andrzej Pawlik

PDF


 • Farmakologiczne leczenie bezsenności – obecnie dostępne terapie oraz nowe kierunki badań
  Sebastian Awgul, Artur Uździcki, Paweł Żelazny, Andrzej Pawlik

PDF


 • Ograniczenie ekspresji PCSK9 nowym sposobem zwalczania hipercholesterolemii
  Bartosz Szostak, Filip Machaj, Jakub Rosik, Andrzej Pawlik

PDF


 • Znaczenie miejscowych glikokortykosteroidów we współczesnym lecznictwie dermatologicznym. Część 2
  Andrzej Kazimierz Jaworek, Adam Zalewski, Anna Wojas-Pelc

PDF


 • Najnowsze wytyczne w zakresie farmakoterapii niewydolności serca. Część 2
  Agnieszka Skotnicka, Anna Jabłecka

PDF


 • Wybrane nowe możliwości terapii niewydolności serca. Część 2
  Filip Machaj, Jakub Rosik, Bartosz Szostak, Andrzej Pawlik

PDF


 • Witamina C jako modulator skuteczności terapii przeciwnowotworowej
  Aneta Mullak, Hanna Hołysz, Ewa Totoń, Błażej Rubiś

PDF


 • Zaburzenia funkcji wątroby po ezetymibie – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Karolina Majewska, Jerzy Jankowski, Anna Jabłecka

PDF


 • Farmakoterapia niedokrwistości darbepoetyną u pacjentki z rakiem jajnika – opis przypadku
  Joanna Stanisławiak-Rudowicz, Ewelina Włódarkiewicz, Karina Kordalewska, Agnieszka Karbownik, Edmund Grześkowiak

PDF


 • Skórne reakcje fotonadwrażliwości po ketoprofenie – opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Karolina Majewska, Mariola Pawlaczyk, Elżbieta Buszkiewicz-Nowak

PDF

Farmacja okładka_1_2016