2018/1

 • Optymalizacja i walidacja metody HPLC w celu oznaczenia amlodypiny w osoczu pacjentów po gastrektomii – badanie pilotażowe
  Hanna Urjasz, Agnieszka Karbownik, Edyta Szałek, Dawid Murawa, Karol Połom, Bogna Fiszer, Edmund Grześkowiak

 PDF 


 • Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej – istotny problem terapeutyczny w onkologii
  Edyta Szałek

 PDF 


 • Aksytynib – lek bezpieczny czy nie?
  Agnieszka Szczecińska, Agnieszka Karbownik

 PDF 


 • Lean management w gospodarce lekami w polskich szpitalach
  Karolina Owczarczak, Tomasz Hermanowski, Małgorzata Chmielewska

 

 PDF 


 • Cukrzyca posteroidowa i jej leczenie
  Bartosz Kopeć, Mateusz Sikora, Tomasz Sroczyński, Bolesław Banach, Andrzej Pawlik

 PDF 


 • Przegląd wybranych terapii w leczeniu cukrzycy typu 2, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na metabolizm kostny inhibitorów DPP-4
  Mateusz Sikora, Bartosz Kopeć, Bolesław Banach, Andrzej Pawlik

 PDF 


 • Badania kliniczne w populacji pediatrycznej
  Anna Łuczak, Magda Magiera, Edyta Szałek

 PDF 


 • Lizaty bakteryjne – skuteczna immunostymulacja
  Edyta Szałek

 PDF 


 • Kandydoza jamy ustnej po wieloletnim stosowaniu glikokortykosteroidu wziewnego – opis przypadku
  Katarzyna Korzeniowska, Mariola Pawlaczyk

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016