2019/3

 • Najnowsze trendy i przyszłe kierunki rozwoju biopsji węzła wartowniczego u pacjentów z rakiem piersi
  Rafał Śmiechowki, Karol Połom

PDF


 • Antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3 i neurokininowego NK-1 w leczeniu wymiotów typu wczesnego i późnego związanych z chemioterapią
  Adrianna Dadej, Daniela Dadej, Małgorzata Michałowska, Szymon Tomczak, Marianna Zając, Anna Jelińska

PDF


 • Badanie biorównoważności leków dermatologicznych – draft wytycznych EMA
  Edyta Szałek

PDF


 • Działanie benfotiaminy w farmakoterapii powikłań cukrzycy
  Michalina Majewska, Patrycja Kozanecka, Edyta Szałek

PDF


 • Dostosowanie do terapii przeciwpłytkowej ze szczególnym uwzględnieniem kwasu acetylosalicylowego a ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów starszych
  Małgorzata Mierzejewska, Marcin Grabowski

PDF


 • Rys historyczny żywienia klinicznego
  Szymon Tomczak, Adrianna Dadej, Łucja Zielińska-Tomczak, Anna Jelińska

PDF


 • Osłabienie działania hipotensyjnego inhibitora konwertazy angiotensyny w wyniku interakcji z NLPZ – opis przypadku
  Katarzyna Korzeniowska, Joanna Zok

PDF


 • Zastosowanie brentuksymabu wedotin w leczeniu opornej postaci chłoniaka Hodgkina – opis przypadku
  Mateusz Sikora, Bartosz Kopeć, Rafał Becht

PDF