2019/4

  • Interakcje nowych leków przeciwcukrzycowychMiłosz Miedziaszczyk, Patrycja Ciabach, Dominika Błaszczyk, Edyta Szałek

PDF


  • Nowe cele terapeutyczne i zastosowanie wysokich dawek statyn w leczeniu dyslipidemii – porównanie wytycznych europejskich i amerykańskichMałgorzata Mierzejewska, Marcin Grabowski

PDF


  • Bezpieczeństwo stosowania opioidowych oraz nieopioidowych leków przeciwbólowych w okresie laktacjiNatalia Kostewicz, Małgorzata Bekier, Anna Stachowiak, Edyta Szałek

PDF


  • Czy kultury in vitro gatunków roślin chronionych mogą być źródłem surowców do badań fitochemicznych i biologicznych?Małgorzata Kikowska, Natalia Turowska, Barbara Thiem

PDF


  • Hepatotoksyczność zaindukowana paklitakselem u pacjentki z potrójnie negatywnym rakiem piersi – opis przypadkuNatalia Kostewicz, Paulina Kaczmarska, Agnieszka Karbownik, Joanna Stanisławiak-Rudowicz

PDF


  • Optymalizacja leczenia starszego pacjenta – działania Studenckiego Punktu KonsultacyjnegoMikołaj Seostianin, Wiktoria Sombrowska, Konrad Madejczyk, Agnieszka Neumann-Podczaska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

PDF

Farmacja okładka_1_2016