2019/1

 • Wykrywanie czynników ryzyka najczęstszych chorób cywilizacyjnych w aptece ogólnodostępnej – przegląd literatury
  Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Martyna Niedźbała, Małgorzata Grobelna, Anna Ratka

PDF


 • Potencjalne mechanizmy odpowiedzialne za jednoczesne występowanie cukrzycy typu 2 i objawów depresji u pacjentów
  Aniela Zubek, Magdalena Skikowska, Daria Słomińska, Katarzyna Manikowska

PDF


 • Terapia fotodynamiczna w dermatologii
  Katarzyna Czajkowska, Mateusz Czajkowski, Marcin Matuszewski, Roman J. Nowicki, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło

PDF


 • Inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego 2 – nowe leki w leczeniu cukrzycy
  Adrianna Dadej, Daniela Dadej, Szymon Tomczak, Anna Jelińska

PDF


 • Wybrane suplementy diety stosowane w chorobie zwyrodnieniowej stawów (ChZS)
  Arkadiusz Jańczyk, Marek Sawczuk

PDF


 • Leczenie metaboliczne w niewydolności serca
  Bartosz Kopeć, Mateusz Sikora, Bolesław Banach, Tomasz Sroczyński, Andrzej Pawlik

PDF


 • Nrf2 jako terapeutyczny punkt uchwytu w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych
  Marta Cykowiak, Violetta Krajka-Kuźniak

PDF


 • Powikłania sercowo-naczyniowe leczenia aksytynibem – opis przypadku
  Zuzanna Synowiec, Katarzyna Sobańska, Edmund Grześkowiak, Anna Jabłecka

PDF


 • Pokrzywka indukowana Centella asiatica – opis przypadku
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza, Artur Cieślewicz

PDF


 • Zastosowanie rytuksymabu we wczesnym nawrocie FSGS w nerce przeszczepionej – opis przypadku
  Aleksandra Musiała, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Joanna Porażka, Magdalena Krajewska

PDF