(English) Farmacja 2/2020

 • Walidacja i adaptacja metody HPLC-UV oznaczania metabolitów metamizolu w osoczu ludzkim w badaniu klinicznym
  Patrycja Ciabach, Hanna Urjasz, Arkadiusz Spychała, Elżbieta Długosz, Witold Kycler, Edyta Szałek

PDF


 • Racjonalna antybiotykoterapia, co to oznacza w praktyce?
  Jarosław Woroń

PDF


 • Farmakoterapia w zakażeniach układu moczowego u kobiet w okresie ciąży i laktacji
  Edyta Szałek

PDF


 • STAT3 jako terapeutyczny punkt uchwytu
  Katarzyna Papierska, Violetta Krajka-Kuźniak

PDF


 • Leczenie bólu w ujęciu historycznym
  Anna Stachowiak

PDF


 • Od złota do nanozłota w medycynie i farmacji
  Paweł Bakun, Beata Czarczyńska-Goślińska, Tomasz Koczorowski, Tomasz Gośliński, Wojciech Szczołko

PDF


 • Infekcje wirusowe a układ sercowo-naczyniowy
  Roman Załuska, Marcin Grabowski

PDF


 • Ropniak opłucnej jako powikłanie pozaszpitalnego zapalenia płuc u dziecka – opis przypadku
  Agnieszka Litak-Didolis, Joanna Stryczyńska-Kazubska

PDF

Farmacja okładka_1_2016