Farmacja Współczesna 2023/1

 • A novel explants disinfection method for Boesenbergia pandurata, an Asian medicinal plant, intended for in vitro culture initiation
  Anastasia Aliesa Hermosaningtyas, Małgorzata Kikowska, Yanti

PDF


 • Białko RAS jako terapeutyczny punkt uchwytu
  Marta Belka, Violetta Krajka-Kuźniak

PDF


 • Bezpieczeństwo terapii CAR-T na przykładzie leku tisagenlecleucel u pacjentów dorosłych z DLBCL
  Alicja Gaweł, Sławomir Wileński

PDF


 • Dwie strony inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę u chorych z przewlekłą chorobą nerek
  Miłosz Miedziaszczyk, Natalia Stefańska, Mikołaj Musiał, Ilona Idasiak-Piechocka

PDF


 • Rola aktywności fizycznej w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca
  Adam Hałaburda, Emilia Czapracka, Tomasz Wróblewski, Oliwia Bochniak

PDF


 • Gastrointestinal complications after fosfomycin in pregnant women
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF


 • Wysypka i biegunka po klarytromycynie u dziecka. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Grabańska-Martyńska, Katarzyna Korzeniowska

PDF


Farmacja okładka_1_2016