Farmacja Współczesna 2022/3

 • Trends and future perspective in Sentinel Node Biopsy in Breast Cancer Patients
  Oliver Budner, Karol Polom

PDF


 • The problem of the use of drugs in pregnant women and the role of pharmaceutical care in preventing the unwanted effect of drugs on the fetus
  Viktoriia Propisnova, Kateryna Zupanets

PDF


 • Kompatybilność dożylnych preparatów flukonazolu z innymi lekami
  Gabriela Anglart, Agnieszka Gruszczyńska, Katarzyna Dettlaffa

PDF


 • Terapia monitorowana olaparybu w oparciu o stężenie minimalne w stanie stacjonarnym (Ctrough) u pacjentki z anemią jako działanie niepożądane w trakcie leczenia
  Joanna Stanisławiak-Rudowicz, Edyta Szałek, Marta Grzebalska, Hanna Urjasz

PDF


 • Gorączka oraz ból gardła u dziecka po zastosowaniu lizatu bakteryjnego Broncho-Vaxom – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Grabańska-Martyńska

PDF


 • Hiperglikemia u pacjentki z rakiem jajnika leczonej olaparybem – opis przypadku
  Joanna Stanisławiak-Rudowicz, Aneta Adamiak, Edyta Szałek

PDF


 • Nadużywanie loperamidu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska

PDF


Farmacja okładka_1_2016