2007/1

 

  • Czy stosować przezskórną angioplastykę wieńcową
   w stabilnej chorobie wieńcowej?
   Krajobraz po badaniu COURAGE
   Should we perform percutaneous angioplasty
   in stable angina?
   Landscape after the COURAGE trial results

 PDF 

 


  • Efektywność rehabilitacji osoby starszej po amputacji udowej
   prawostronnej – opis przypadku
   The efficiency of rehabilitation of 79 years old patient
   after thigh amputation – case study

 PDF 

 


  • Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS – częstoskurcze
   przedsionkowe
   Narrow QRS tachycardias – atrial tachycardias

 PDF 

 


  • Farmakoterapia zaburzeń gospodarki węglowodanowej
   w zespole metabolicznym u chorych w wieku podeszłym
   Pharmacological treatment of carbohydrate disorders
   in elderly patients with metabolic syndrome

 PDF 

 


  • Funkcje poznawcze w zależności od wieku.
   Wpływu hormonu wzrostu oraz insulinopodobnego czynnika
   wzrostowego pierwszego
   Cognitive functions in dependence on age.
   Influence of growth hormone and insulin-like growth factor 1

 PDF 

 


  • Jakość życia starszych pacjentów leczonych hemodializami
   The quality of life of the hemodialized elderly patients

 PDF 

 


  • Ocena ekstrasystolii komorowych w elektrokardiogramie
   wysokiej rozdzielczości sygnałowej ECG-CREM
   The estimation of the ventricular paroxysmal contractions
   in the electrocardiogram of the high resolution
   of signal ECG-CREM

 PDF 

 


  • Osteoporoza u mężczyzn
   Osteoporosis in the aging male

 PDF 

 


  • Rola i znaczenie substancji P
   Role and significance of substance P

 PDF 

 


  • Sedacja i znieczulenie do badań diagnostycznych
   Sedation and anesthesia for diagnostic procedures

 PDF 

 


  • Wpływ leków stosowanych w leczeniu osteoporozy
   na gęstość mineralną tkanki kostnej
   Effect of drugs applied in osteoporosis treatment on bone
   mineral density

 PDF