2008/1

 

  • Antagoniści receptora angiotensyny II w terapii nadciśnienia
   tętniczego u osób w wieku podeszłym
   Angiotensin II receptor antagonists in the treatment
   of hypertension in elderly patients

 PDF 

 


  • Badanie echokardiograficzne w ocenie funkcji skurczowej
   lewej komory w czasie testu pochyleniowego
   Echocardiography in the estimation of left ventricle function
   during head-up tilt test

 PDF 

 


  • Statyny w niewydolności serca – badanie CORONA
   Czy to upadek króla?
   Role of statins in patients with heart failure – CORONA Study
   Is it a King’s collapse?

 PDF 

 


  • Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS – częstoskurcze
   węzłowe
   Narrow QRS tachycardias – nodal tachycardias

 PDF 

 


  • Ginekologia ambulatoryjna – co możemy jeszcze zrobić?
   Ambulatory gynaecology: what can we do?

 PDF 

 


  • Aktualne kierunki w poszukiwaniach nowych leków
   przeciwnowotworowych
   Current concepts in new antineoplastic drugs development

 PDF 

 


  • Akcja społeczna z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją

 PDF 

 


  • European Union Geriatric Medicine Society

 PDF 

 


  • Wysoka korelacja wybranych parametrów zespołu
   metabolicznego z zaburzeniami przepływu w miokardium
   u okołomenopauzalnych kobiet badanych metodą próby
   dobutaminowej i scyntygrafii perfuzyjnej przy użyciu
   Technetu 99 m-MIBI
   High correlation of the metabolic syndrome elements with
   myocardial perfusion disturbances measured by dobutamine
   stress echo and Tc-99m-MIBI scintigraphy in perimenopausal
   women

 PDF 

 


  • Osteoporoza, osteomalacja, pierwotna nadczynność
   przytarczyc? Różnicowanie niskiej masy kostnej
   Osteoporosis, Osteomalacia, Primary Hyperparathyroidism?
   Differential diagnosis of low bone mass

 PDF 

 


  • Otępienie potencjalnie odwracalne. Opis przypadku
   Potentially reversible dementia – case study

 PDF 

 


  • Rola fluorochinolonów w urologii
   Role of the fluoroquinolones in urology

 PDF 

 


  • Czy wielolekowość w geriatrii jest zawsze błędem?
   IIs polipharmacy subjects in elderly always bad?

 PDF 

 


  • Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u osób
   w podeszłym wieku z chorobami gruczołów wydzielania
   wewnętrznego
   Disturbances of the carbohydrate metabolism at aged
   persons with diseases of endocrine glands

 PDF