2009/1

 

  • Czym straszy osteoporoza? Opinie pacjentek na temat
   wpływu osteoporozy na ich życie
   What scares in osteoporosis? Patients’ opinions about
   the influence of osteoporosis on their lives

 PDF 

 


  • Preparaty złożone w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
   Czy czeka nas przełom, a może już nastąpił?
   Wstępne wyniki badania ACCOMPLISH
   Polypills in the treatment of arterial hypertension.
   Should we wait for the breakthrough, or it might have
   already done?
   Preliminary results from the ACCOMPLISH Trial

 PDF 

 


  • Częstoskurcze z szerokimi zespołami QRS
   Broad QRS complex tachycardias

 PDF 

 


  • Najważniejsze nowości w geriatrii (na podstawie 5. Kongresu
   EUGMS w Kopenhadze)
   Selected highlights in geriatrics

 PDF 

 


  • Niespecyficzność objawów klinicznych u starszych chorych
   Unspecific presentation of the diseases in elderly subjects

 PDF 

 


  • Nietrzymanie moczu – etiologia i patogeneza
   Urinary incontinence – etiology and diagnosis

 PDF 

 


  • Opieka geriatryczna w wybranych krajach Europy
   Geriatric care in selected European countries

 PDF 

 


  • Zespół niedoboru testosteronu u mężczyzn
   Testosterone deficiency syndrome in men

 PDF