2009/3

 

  • 70-letni pacjent z rozległymi odleżynami w okolicy krzyżowo-
   lędźwiowej, oporną na leczenie raną/owrzodzeniem moszny
   wywołaną ciałem obcym. Opis przypadku pacjenta leczonego
   piperacyliną z tazobaktamem i gentamecyną
   70 years old patient with extensive decubitus ulcer
   in lumbosacrial, on treatment relentless wound /ulceration
   of scrotum. Description of case of patient cured piperacylin
   with tazobactame and gentamecine

 PDF 

 


  • Leczenie skojarzone dyslipidemii z zastosowaniem ezetimibu
   Badanie VYMET (2009)
   The combined treatment of dyslipidemias with ezetimibe
   VYMET trial (2009)

 PDF 

 


  • Elektrokardiografia w schematach (część 2) – zaburzenia
   przewodzenia i podstawy elektrostymulacji
   Electrocardiography in scheme (part 2) – conduction
   disturbances and pacemakers

 PDF 

 


  • Toczeń układowy rumieniowaty u osób w podeszłym wieku
   Systemic lupus erythematosus in the elderly

 PDF 

 


  • Ważne aspekty kliniczne w leczeniu i rozpoznawaniu zespołu
   kanału nadgarstka u osób starszych
   Treatment of carpal tunnel syndrome in elderly patients

 PDF 

 


  • Zakażenia układu moczowego u mężczyzn w podeszłym wieku
   Urinary tract infections in elderly men

 PDF