2011/3

 

  • Arteterapia jako forma terapii zajęciowej w aktywizacji osób
   starszych
   Art therapy as a form of occupational therapy in activating
   of elderly subjects

 PDF 

 


  • Chory z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem serca
   u kresu życia
   Patient with cardioverter-defibrillator at the end of life

 PDF 

 


  • Dysfunctions in feeding and coexisting diseases in people
   after heart attack, depending on a place of residence

 PDF 

 


  • Geriatria oparta na faktach – pytania i odpowiedzi.
   Podstawowe pojęcia – część I
   Evidence based medicine – questions and answers.
   Basic notions – part I

 PDF 

 


  • Kryteria kwalifikacyjne do leczenia chirurgicznego chorób
   tarczycy u pacjentów w podeszłym wieku
   Eligibility criteria for surgical treatment of thyroid disease
   in elderly

 PDF 

 


  • Na co zwracać uwagę, by skutecznie leczyć chorych
   z osteoporozą? Co jest problemem: wybór leku, czy
   utrzymanie wytrwałości chorego w jego przyjmowaniu?
   Difficulties with osteoporosis treatment – how to choose
   suitable medicine or how to make the patient stay
   in treatment?

 PDF 

 


  • Niewydolność serca jako narastający problem wieku podeszłego
   Możliwości wczesnej detekcji dysfunkcji rozkurczowej lewej
   komory serca
   Heart failure as an increasing problem in elderly
   Possibilities of early detection of left ventricular diastolic
   dysfunction

 PDF 

 


  • Współczesne poglądy na terapię omdleń na podłożu
   wazowagalnym
   Up-to-date opinions on vasovagal syncopes treatment

 PDF