2012/2

  • Zapotrzebowanie na opiekę wśród mieszkańców DPS oceniane przy użyciu kwestionariusza CANE
   Care needs assessment in institutionalized elderly  individuals based on CANE questionnaire

 PDF 

 


  • Pletyzmografia impedancyjna w ocenie krążenia obwodowego pod wpływem treningu fizycznego u chorych po CABG
   Impedance plethysmography in the evaluation of peripheral circulation under the influence of physical training in patients after CABG

 PDF 

 


  • Terapia objawów neuropsychiatrycznych towarzyszących uszkodzeniom CUN
   Treatment of neuropsychiatric symptoms associated with CNS lesion

 PDF 

 


  • Sarkopenia jako konsekwencja stanu zapalnego
   Sarcopenia as a consequence of inflammation

 PDF 

 


  • Rehabilitacja osób starszych z niewydolnością serca
   Rehabilitation in elderly patients with heart failure

 PDF 

 


  • Alendronian, ryzedronian i ibandronian w leczeniu osteoporozy
   Alendronate, risedronate, ibandronate – treatment of osteoporosis

 PDF 

 


  • Wyspiak trzustki, weryfikacja rozpoznania padaczki – opis przypadku
   Insulinoma of the pancreas, verification of a former diagnosis of epilepsies – case report

 PDF 

 


  • Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa terapii bisoprolololem i karwedilolem u pacjentów w podeszłym wieku z niewydolnością serca – badanie CIBIS-ELD
   Comparison of the efficacy and safety of bisoprolol  and carvedilol in elderly patients with heart failure  – the CIBIS-ELD trial

 PDF