2013/2

  • Hospitalization of patients aged 65 and over in Poland – analysis of frequency and causes

 PDF 

 


  • Ocena poziomu filtracji kłębuszkowej u pacjentów w podeszłym wieku z zespołem metabolicznym
   Assessment of glomerular filtration rate in elderly patients with metabolic syndrome

 PDF 

 


  • Współwystępowanie zaburzeń poznawczych i depresyjnych u osób z organicznym uszkodzeniem mózgu
   Coexisting disease of cognitive impairment and depression in patients with organic brain damage

 PDF 

 


  • Zaburzenia psychopatologiczne w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawó
   Psychiatric disorders in patients  with rheumatoid arthritis

 PDF 

 


  • Ocena stanu odżywienia osób starszych
   Assessment of nutritional status of the elderly

 PDF 

 


  • Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia równowagi w świetle ostatnich badań
   Influence of hypertension on balance disorders in the light of recent research

 PDF 

 


  • Niedokrwistość stanu zapalnego u osób starszych
   Część II. Udział chorób uwarunkowanych wiekiem, możliwości diagnostyczne i terapeutyczne
   Anemia of inflammation in older persons
   Part II. Impact of age-dependent diseases, diagnostic and therapeutic options

 PDF 

 


  • Opis przypadku 101-letniego mężczyzny z rakiem płaskonabłonkowym grzbietu ręki
   A case report of squamous cell carcinoma of the hand in 101-year-old patient

 PDF