2014/2

  • Sexual dysfunctions in elderly patients hospitalized in an internal medicine ward

 PDF 

 


  • Profil autonomicznego układu nerwowego u chorych z dysfunkcją skurczową lewej komory serca
   Autonomic nervous system profile in patients with left ventricular systolic dysfunction

 PDF 

 


  • Emerytura na SORze – analiza przyczyn hospitalizacji osób po 65 roku życia w szpitalnym oddziale ratunkowym
   Retired on ED – analysis of causes of hospitalization of people over 65 years of age at the Emergency Department 

 PDF 

 


  • Problemy związane z podawaniem leków w geriatrii
   Problems of drug administration to geriatric patients

 PDF 

 


  • Związane z wiekiem zmiany węchu i smaku
   Age-related changes in smell and taste perception

 PDF 

 


  • Ocena stymulacji serca w elektrokardiogramie
   The evaluation of the cardiac pacing in the electrocardiogram

 PDF