2015/4

  • Effects of physical activity on Fullerton test results  in the elderly

 PDF 

 


  • Dyskryminacja pacjentów w starszym wieku przez pracowników ochrony zdrowia
   Discrimination of elderly patients by health care employees

 PDF 

 


  • Ocena jakości życia i wsparcia społecznego pacjentów z chorobą nowotworową w starszym wieku objętych opieką paliatywną
   Assessment of life quality and social support in older cancer patients receiving palliative care 

 PDF 

 


  • Zapalenie płuc wśród pacjentów geriatrycznych wojewódzkiego szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych „Dziekanka” w Gnieźnie
   Pneumonia in geriatric patients of the regional hospital for the mentally ill “Dziekanka” in Gniezno 

 PDF 

 


  • Samotność w obliczu niesprawności osób starszych
   Loneliness in the face of elderly disability

 PDF 

 


  • Nowa era farmakoterapii sercowo-naczyniowej, czyli jednotabletkowy lek hipotensyjno-hipolipemizujący – dlaczego warto go stosować w codziennej praktyce klinicznej?
   The new era of cardiovascular pharmacotherapy that is antihypertensive and hypolipidemic one-pill drug – why is it worth to use in everyday clinical practice?

 PDF 

 


  • Leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi wśród pacjentów w wieku podeszłym z migotaniem przedsionków
   Oral anticoagulation treatment among elderly patients with atrial fibrillation

 PDF 

 


  • Opinie osób starszych na temat robota społecznego i jego zastosowania
   Opinions of the elderly on the use of a social robot

 PDF