2016/2

Najnowsze wydanie
  • Charakterystyka parametrów klinicznych, elektrokardiograficznych, echokardiograficznych oraz autonomicznych u chorych z istotną dysfunkcją skurczową lewej komory serca w wieku 75 lat i starszych
   Damian Kaufmann, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz, Katarzyna Rozwadowska, Małgorzata Dobrowolska, Agnieszka Niemirycz-Makurat, Małgorzata Szwoch, Grzegorz Raczak

 PDF 


  • Związek między funkcjonowaniem poznawczym a sprawnością funkcjonalną u osób starszych
   Anna Rajtar-Zembaty, Jakub Rajtar-Zembaty, Roksana Epa, Anna Starowicz-Filip

 PDF 


  • Współwystępowanie nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego u osób po 65 roku życia z chorobą uchyłkową okrężnicy i bez uchyłków w obrazie endoskopowym
   Janusz Jerzemowski, Tomasz Nowak

 PDF 


  • Anozognozja po udarze mózgu
   Dorota Anita Przewoźnik, Anna Rajtar-Zembaty, Anna Starowicz-Filip, Paweł Michał Wrona

 

 PDF 


  • Fizjologiczne i patologiczne zmiany zachodzące w zębach i przyzębiu związane z wiekiem
   Katarzyna Barczak, Mirona Palczewska-Komsa, Jadwiga Buczkowska-Radlińska

 PDF 


  • Samoistne włóknienie płuc (SWP) – choroba osób starszych
   Sylwia Kałucka

 PDF 


  • Rozpoznawanie i leczenie cukrzycy – co nowego w wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?
   Małgorzata Górska-Ciebiada, Małgorzata Loba, Marcin Barylski, Maciej Ciebiada

 PDF 


  • Miejsce torasemidu w terapii niewydolności serca – przypadek kliniczny wraz z komentarzem
   Marcin Barylski

 PDF 

Geriatria_2_2016_okładka