2017/1

 • Zastosowanie tabletowej wersji Testu Rysowania Zegara do rozpoznawania łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI) u osób starszych, jako próba telediagnostyki w geriatrii
  Adam Bednorz, Jacek Kawa, Paula Stępień, Brygida Fiejdasz, Monika Bugdol, Jarosław Derejczyk, Anna Torbus

 PDF 


 • Bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa a zmiany zwyrodnieniowe
  Magdalena Zawadka, Adam Fijewski, Piotr Gawda

 PDF 


 • Poczucie obciążenia opiekunów osób z chorobą Parkinsona. Przegląd badań
  Paulina Golińska, Mariola Bidzan

 PDF 


 • Leki psychotropowe a hyperprolaktynemia
  Leszek Bidzan

 

 PDF 


 • Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem: klinicznopatologiczne spektrum choroby i współczesne metody terapii
  Ewa Wałek, Joanna Przeździecka-Dołyk, Marta Misiuk-Hojło

 PDF 


 • Rola żywienia w rozwoju, prewencji i leczeniu zespołu słabości
  Aleksandra Kaluźniak, Roma Krzyminska-Siemaszko, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

 PDF 


 • Znieczulenie do laparoskopowych operacji w urologii u pacjentów w podeszłym wieku
  Jacek Wadełek

 PDF 


 • Polimialgia reumatyczna – diagnostyka i lecznicze
  Paweł W. Królik

 PDF 


 • Miejsce ramiprilu oraz indapamidu w terapii nadciśnienia tętniczego u chorego z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym – przypadek kliniczny wraz z komentarzem
  Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada

 PDF 


 • Poziom wykształcenia oraz depresji w łagodnych zaburzeniach funkcji poznawczych – badanie pilotażowe
  Jakub Rajtar-Zembaty, Anna Rajtar-Zembaty, Anna Starowicz-Filip

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016