2017/2

Najnowsze wydanie
 • Charakterystyka bólu przewlekłego u osób starszych hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii
  Karina Gąsecka, Małgorzata Stompór

 PDF 


 • Związek pomiędzy osoczowym stężeniem leptyny a obecnością objawów depresji u osób starszych
  Agnieszka Guligowska, Hanna Wosik, Jolanta Fryczak, Elizaveta Fife, Gabriela Mełeń-Mucha, Tomasz Kostka1

 PDF 


 • Znaczenie sarkopenii u pacjentów w wieku podeszłym i z niewydolnością mięśnia sercowego
  Aleksandra Paduszyńska, Maciej Banach, Paulina Gąsiorek, Marek Dąbrowa, Agata Bielecka-Dąbrowa

 PDF 


 • Siła uścisku ręki u osób po 65 roku życia
  Ewa Zasadzka, Dagmara Strzesak, Anna Poterska, Tomasz Trzmiel, Mariola Pawlaczyk

 

 PDF 


 • Depresja – choroba cywilizacyjna XXI wieku
  Milena Osińska, Adam Kazberuk, Katarzyna Celińska-Janowicz, Rafał Zadykowicz, Edyta Rysiak

 PDF 


 • Zastosowanie metody Bobath w rehabilitacji osób dorosłych po udarze niedokrwiennym mózgu
  Agata Skorupińska, Karolina Kostorz, Sylwia Bojarska-Hurnik

 PDF 


 • Modyfikacje chrząstki stawowej w procesie starzenia
  Magdalena Krajewska-Włodarczyk

 PDF 


 • Śródmiąższowe zapalenie płuc indukowane amiodaronem – opis przypadku
  Paweł W. Królik

 PDF 


 • Torasemid w terapii niewydolności serca opornej na leczenie moczopędne – przypadek kliniczny wraz z komentarzem
  Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016