2017/3

 • Ocena stopnia przestrzegania zaleceń lekarskich u starszych chorych na cukrzycę z towarzyszącymi objawami depresyjnymi
  Maciej Ciebiada, Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada

 PDF 


 • Miejsce indapamidu w terapii nadciśnienia tętniczego z towarzyszącą cukrzycą – przypadek kliniczny wraz z komentarzem
  Marcin Barylski, Małgorzata Górska-Ciebiada, Maciej Ciebiada

 PDF 


 • Ocena ryzyka depresji wśród starszych pacjentów hospitalizowanych w oddziałach chorób wewnętrznych
  Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Agnieszka Książkiewicz-Cwyl, Irena Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Monika Biercewicz, Dorota Kulina, Kamil Kuszplak, Marzena Ruczyńska

 PDF 


 • Jakość życia seniorów na przykładzie chorych z zaostrzeniem niewydolności serca i chorych na cukrzycę
  Mariola Głowacka, Anna Roszak, Tomasz Kornatowski, Paulina Zabielska, Anna Jurczak, Beata Karakiewicz, Kornelia Kędziora-Kornatowska

 PDF 


 • Zespół Ogilviego – opis przypadku
  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożak

 

 PDF 


 • Satysfakcja z życia osób starszych mieszkających w województwie lubelskim
  Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Olga Dąbska, Ewa Humeniuk, Jarosław Sak

 PDF 


 • Znaczenie żywienia we współwystępowaniu chorób układu sercowo-naczyniowego oraz zaburzeń funkcji poznawczych u osób starszych
  Dorota Dolecińska

 PDF 


 • Buprenorfina – wyjątkowy opioid
  Edyta Szałek

 PDF 


 • Wpływ procesu starzenia się pacjentów dorosłych na układ oddechowy
  Jacek Wadełek

 PDF 


 • Rozwarstwiający tętniak aorty piersiowej w praktyce zespołu ratownictwa medycznego
  Dariusz Zawadzki, Agnieszka Kołacińska, Stanisław Ostrowski

 PDF 


 • Kwas acetylosalicylowy w codziennej praktyce klinicznej – kardiologiczny punkt widzenia
  Marcin Barylski, Iwona Szadkowska

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016