2018/1

Najnowsze wydanie
 • Gospodarka krwią prowadzona przez bank krwi a zapotrzebowanie na Koncentrat Krwinek Czerwonych w wybranych oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach w latach 2013-2015
  Małgorzata Kołpa, Janina Kokoszka-Paszkot, Aneta Grochowska, Beata Jurkiewicz, Edyta Barnaś, Marlena Mleczak

 PDF 


 • Ocena skuteczności leczenia zaćmy u pacjentów w wieku starczym, podeszłym i sędziwym
  WiMałgorzata Kołpa, Janina Kokoszka-Paszkot, Aneta Grochowska, Beata Jurkiewicz, Edyta Barnaś, Sylwia Stec

 PDF 


 • Ocena wiedzy osób starszych z powiatu konińskiego na temat interakcji leków z żywnością
  Agnieszka Saran-Jagodzińska, Adrianna Wytlib

 PDF 


 • Zaburzenia chodu – jeden problem, różne punkty widzenia
  Robert Bywalec

 

 PDF 


 • Sepsa i wstrząs septyczny u pacjentów w podeszłym wieku
  Jacek Wadełek

 PDF 


 • Trudności diagnostyczne depresji wieku podeszłego – przegląd wybranych skal skriningowych
  Katarzyna Humięcka, Tomasz Targowski

 PDF 


 • Zespół antycholinergiczny
  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożak

 PDF 

Farmacja okładka_1_2016