2018/2

 • Wybrane elementy oceny sprawności funkcjonalnej osób starszych
  Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Irena Wrońska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Agnieszka Książkiewicz-Cwyl, Joanna Misiarz, Maciej Kornatowski

PDF


 • Jakość życia starszych opiekunów nieformalnych osób przewlekle chorych w opiece domowej
  Hanna Kachaniuk, Agnieszka Bartoszek, Barbara Ślusarska, Grzegorz Nowicki, Katarzyna Kocka, Alina Deluga, Katarzyna Piasecka

PDF


 • Wpływ programu edukacyjnego na wyniki pomiarów antropometrycznych oraz ciśnienia tętniczego krwi u osób starszych z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca
  Beata Dziedzic, Zofia Sienkiewicz, Jacek Imiela, Paulina Dziedzic

PDF


 • Wczesne rozpoznanie procesów otępiennych – możliwości diagnostyczne
  Leszek Bidzan

 

PDF


 • Muzykoterapia w kontekście pomocy osobom z demencją
  Damian Myśliński

PDF


 • Zaburzenia hemostazy w wieku podeszłym
  Sylwia Ziółkowska, Wojciech Ziółkowski, Katarzyna Mądra-Gackowska, Ewa Żekanowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska

PDF


 • Wpływ diety na zachowanie sprawności funkcji poznawczych przez osoby starsze – możliwości zdrowotne wynikające ze stosowania diety MIND
  Aleksandra Kaluźniak, Roma Krzymińska-Siemaszko, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

PDF


 • Kwasica mleczanowa związana z leczeniem metforminą
  Paweł W. Królik, Barbara Rusinek, Teresa Dobrzańska-Pielech, Ewa Rudnicka-Drożak

PDF


 • Torasemid w praktyce klinicznej. Ostra niewydolność lewokomorowa serca – opis przypadku wraz z komentarzem
  Marcin Barylski, Marcin Wełnicki

PDF

Farmacja okładka_1_2016