2019/1

 • Znaczenie frakcji cholesterolu HDL w udarze niedokrwiennym mózgu o nieznanej etiologii (ESUS)
  Anna Szwedzińska, Marek Rybak, Paulina Gąsiorek, Agata Sakowicz, Anna Gluba-Brzózka, Marek Maciejewski, Agata Bielecka-Dąbrowa

PDF


 • Stopień przestrzegania zaleceń lekarskich u chorych na cukrzycę w wieku podeszłym z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych
  Małgorzata Górska-Ciebiada, Marcin Barylski, Katarzyna Łokieć, Maciej Ciebiada

PDF


 • Ocena stanu odżywienia osób w wieku podeszłym
  Mariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki, Monika Olejarz, Adam Gorgol

PDF


 • Geriatryczna Platorma Telediagnostyczna jako przesiewowa metoda oceny obecności chorób neurodegeneracyjnych związanych ze starzeniem
  Jarosław Derejczyk, Jacek Kawa, Piotr Seiffert, Adam Bednorz, Paula Stępień

PDF


 • Potencjalny wpływ diety i suplementów diety na skuteczność i bezpieczeństwo leczenia psychofarmakologicznego
  Monika Bidzan, Leszek Bidzan

PDF


 • Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentek z nowotworem piersi po 50 roku życia w trakcie radioterapii – doświadczenia Białostockiego Centrum Onkologii
  Katarzyna Zubrewicz, Rafał Maksim, Joanna Filipowska, Zyta Beata Wojszel

PDF


 • Zasady skutecznej i bezpiecznej terapii kwasem acetylosalicylowym
  Marlena Broncel

PDF


 • Hiperkaliemia polekowa
  Katarzyna Korzeniowska, Jerzy Jankowski, Karolina Majewska

PDF

Farmacja okładka_1_2016