Geriatria 1/2020

 • Jakość życia pacjentów geriatrycznych
  Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Katarzyna Van Damme-Ostapowicz, Dorota Kulina,Kamil Kuszplak, Jakub Sapielak, Zuzanna Kasiborska

PDF


 • Infekcje wirusowe u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego – COVID-19
  Małgorzata Mierzejewska, Marcin Grabowski

PDF


 • Przegląd kryteriów AGS Beers’a 2019
  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożak

PDF


 • Najnowsze wytyczne postępowania w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc na rok 2019/2020 – GOLD 2019/2020
  Część I. Epidemiologia, etiologia, rozpoznanie

  Sylwia Kałucka

PDF


 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia jako jedno z możliwych powikłań kardiologicznych leczenia stomatologicznego
  Roman Załuska, Marcin Grabowski

PDF


 • Zastosowanie testu Mini-ACE jako alternatywy wobec MMSE i MoCA w przesiewowej ocenie funkcji poznawczych
  Beata Kaczmarek

PDF


 • Mikrobiota przewodu pokarmowego osób starszych – wpływ na zdrowie i samopoczucie
  Marzena Jabczyk

PDF

Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka