Geriatria 2019/4

 • Akceptacja choroby a wydolność funkcjonalna pacjentów geriatrycznych hospitalizowanych w oddziałach zabiegowych
  Mariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki, Iwona Agnieszka Gawlik, Irena Wrońska, Dorota Kulina, Kamil Kuszplak, Katarzyna Przylepa

PDF


 • Samoocena stanu zdrowia Polaków po 65 roku życia na tle wybranych krajów Europy
  Rafał Maciąg

PDF


 • Rola Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w projekcie europejskim: sieć ewaluacji polityk
  Sylwia Kropińska, Marta Lewandowicz, Wiktor Pałys, Agnieszka Neumann-Podczaska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

PDF


 • Zdrowie w kontekście stylu życia seniorów – podejście interdyscyplinarne
  Aldona Rumińska-Szalska

PDF


 • Antybiotykoterapia – skuteczność i bezpieczeństwo u pacjentów w starszym wieku
  Marcin Gackowski, Katarzyna Mądra-Gackowska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marcin Koba

PDF


 • Wybrane zagrożenia dla sprawnej starości w ocenie osób starszych
  Sylwia Kropińska

PDF


 • Różne oblicza kwasu acetylosalicylowego – nie tylko działanie kardioprotekcyjne
  Małgorzata Mierzejewska, Marcin Grabowski

PDF


 • Akatyzja i ruchy mimowolne u 74-letniego pacjenta po stosowaniu tietyloperazyny – opis przypadku
  Joanna Zok, Katarzyna Korzeniowska, Magdalena Pawlaczyk, Mariola Pawlaczyk

PDF

Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka