Geriatria 2021/2

 • Wybrane aspekty sprawności funkcjonalnej kobiet w podeszłym wieku
  Zuzanna Kasiborska, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński, Zofia Sienkiewicz, Beata Dziedzic

PDF


 • Poziom witaminy D wśród pacjentów skierowanych do Oddziału Geriatrii Szpitala
  Specjalistycznego w Jaśle przez lekarzy POZ

  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożak

PDF


 • Najnowsze wytyczne postępowania w Przewlekłej Obturacyjnej Chorobie Płuc na rok 2019/2020 – GOLD 2019/2020
  Część IV. Profilaktyka a zaostrzenia w POChP

  Sylwia Kałucka

PDF


 • Współpraca z pacjentem – optymalizacja i przyczyny niepowodzeń w leczeniu niewydolności serca – zalecenia ekspertów American College of Cardiology 2021
  Magdalena Gabriela Gajewska, Marcin Grabowski

PDF


 • Problemy pielęgnacyjne pacjenta po niedokrwiennym udarze mózgu w środowisku domowym
  Rena Wójcik, Anna Adam, Justyna Natora, Izabela Sulisz

PDF


 • Pacjent z hipercholesterolemią rodzinną w codziennej praktyce klinicznej – opis przypadku
  Marcin Barylski

PDF


 • Pancytopenia wywołana metotreksatem – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Grabańska-Martyńska, Katarzyna Korzeniowska, Maciej Cymerys

PDF

Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka