Geriatria 2022/3

 • Does hospitalization in the geriatric ward significantly change the burden of polypharmacy of the elderly in primary care?
  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożaki

PDF


 • Długoterminowe powikłania infekcji COVID-19 u osób w podeszłym wieku – przegląd piśmiennictwa. Część I. Patofizjologia, objawy ogólne
  Justyna Rohun, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz

PDF


 • Długoterminowe powikłania infekcji COVID-19 u osób w podeszłym wieku – przegląd piśmiennictwa. Część II. Specyficzne objawy narządowe
  Justyna Rohun, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz

PDF


 • Potencjalnie nieodpowiednie leki stosowane przez osoby starsze
  Marta Gorczyca, Martyna Grabowska-Szczurek, Małgorzata Grabarczyk, Gabriela Górska, Krzysztof Wilczyński

PDF


 • Ból i zastosowanie opioidów w jego leczeniu u osób starszych
  Aleksandra Lewandowska, Małgorzata Ciastoń, Michał Jańta, Maria Szafarz, Dominika Gruszczyńska, Paulina Boguszewska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

PDF


 • Zapalenie mięśnia sercowego w dobie pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem ludzi starszych – przegląd piśmiennictwa
  Justyna Rohun, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz

PDF


 • Hiperkaliemia i zaburzenia czynności nerek po jednoczesnym zastosowaniu sakubitrylu, walsartanu i dapagliflozyny – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza, Ewa Miciak-Ławicka, Anna Jabłecka

PDF


Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka