Geriatria 2022/4

 • Cardiovascular consequences of thiamine deficiency in the elderly: the literature review
  Justyna Rohun, Krzysztof Młodziński, Mikołaj Młyński

PDF


 • Contrast-related acute kidney injury and its prevalence among the elderly – a systematic review
  Krzysztof Młodziński, Justyna Rohun, Mikołaj Młyński, Dariusz Kozłowski

PDF


 • Frailty and frailty syndrome – one of the causes and effects of cardiovascular diseases in the geriatric population
  Mikołaj Młyński, Krzysztof Młodziński, Justyna Rohun

PDF


 • Upadki i ich profilaktyka w populacji osób starszych
  Łukasz Magnuszewski, Zyta Beata Wojszel

PDF


 • Musicon i możliwości jego wykorzystania w aktywizacji osób starszych
  Mirosława Cylkowska-Nowak, Wojciech Strzelecki, Kamil Laszuk, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

PDF


 • Majaczenie u osób starszych – przyczyny, zapobieganie, diagnostyka i leczenie
  Marta Gorczyca

PDF


 • Edukacja na temat bólu przewlekłego u pacjentów w starszym wieku – niedoceniany czynnik
  Anna Paprocka-Lipińska, Beata Kosiba

PDF


 • Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem geriatrycznym z POChP
  Rena Wójcik, Julita Sirak, Natalia Kaleta

PDF


 • Liraglutide induced gastrointestinal disturbance – case report and literature review
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza, Iwona Andrys-Wawrzyniak, Anna Jabłecka

PDF


 • Krwawienie i niedokrwistość po zastosowaniu acenokumarolu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Grabańska-Martyńska, Katarzyna Korzeniowska

PDF


Farmacja okładka_1_2016