Geriatria 2023/2

 • Rokowanie w zaburzeniach depresyjnych wieku podeszłego w oparciu o badanie prospektywne
  Leszek Bidzan, Tomasz Piasecki, Monika Bidzan-Wiącek, Jakub Grabowski

PDF


 • Sarkopenia w niewydolności serca – patogeneza i możliwości terapeutyczne
  Mirosław Charkiewicz, Agnieszka Kasiukiewicz, Aleksandra Wojszel, Zyta Beata Wojszel

PDF


 • Nowoczesna farmakoterapia A.D.2023 – dlaczego, kiedy i u kogo stosować… nebiwolol – studium przypadku
  Marcin Barylski

PDF


 • Technologia w gerontologii. Możliwości sztucznej inteligencji na przykładzie chatbota GPT-4 i GPT-3.5
  Adam Bednorz

PDF


 • Hiponatremia – działanie niepożądane leczenia psychiatrycznego. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Anna Flotyńska-Adamczyk

PDF


 • Działanie niepożądane nintedanibu w leczeniu choroby śródmiąższowej płuc w przebiegu twardziny układowej
  Katarzyna Grabańska-Martyńska, Katarzyna Korzeniowska

PDF


 • Terapia monitorowania stężenia digoksyny u osób starszych
  Zofia Zarzycka, Magdalena Kot

PDF


Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka