Geriatria 3/2020

 • Ocena jakości życia osób starszych hospitalizowanych w oddziałach kardiologicznych
  Elwira Barszczuk, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński

PDF


 • Godność człowieka w aspekcie opinii studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat wybranych elementów opieki nad pacjentami w podeszłym wieku
  Paweł W. Królik, Ewa Rudnicka-Drożak

PDF


 • Woda i inne napoje w żywieniu osób starszych z powiatu kaliskiego
  Agnieszka Saran-Jagodzińska, Karolina Mikstacka

PDF


 • Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej do rozpoznawania zaburzeń orientacji przestrzennej u osób starszych, jako próba wykorzystania innowacji technologicznych w geriatrii
  Adam Bednorz, Ewa Lach, Iwona Benek

PDF


 • COVID-19 i osoby starsze – przegląd literatury
  Michał Świątczak, Grzegorz Raczak, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz

PDF


 • Przyczyny pobudzenia u chorych z zaawansowanym otępieniem
  Julia M. Pińkowska, Stanisław Ciechanowicz, Julia Dura, Aleksandra Przybylska, Paweł K. Wiśniewski, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

PDF


 • Długowieczność a profil lipidowy
  Natasza Czepulis, Roma Krzymińska-Siemaszko

PDF


 • Późne powikłania kardiologiczne w przebiegu COVID-19
  Diana Paskudzka, Marcin Grabowski

PDF

Farmacja okładka_1_2016

Kryteria

Wydanie-specjalne-okładka