Geriatria 3/2021

 • Przydatność prób fluencji słownej w rozpoznawaniu łagodnych zaburzeń poznawczych u pacjentów w podeszłym wieku
  Adam Bednorz

PDF


 • 138 Alkohol w diecie osób starszych z chorobami układu krążenia z powiatu konińskiego
  Agnieszka Saran-Jagodzińska, Ewa Gębka

PDF


 • Patogeneza, diagnostyka, leczenie i implikacje kliniczne migotania przedsionków u osób starszych
  Krzysztof Młodziński, Michał Świątczak, Grzegorz Raczak, Monika Chmielecka, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz

PDF


 • Procesy starzenia z perspektywy teorii grafów i neurobiologii sieci
  Adam Bednorz

PDF


 • Bezsenność u osób w podeszłym wieku
  Paweł W. Królik

PDF


 • Astma niekontrolowana, ciężka, trudna – problem pacjenta i lekarza – czynniki wpływające na poprawę leczenia tej grupy pacjentów
  Sylwia Kałucka

PDF


 • 2021 Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca – wybrane zagadnienia
  Agata Tymińska, Krzysztof Ozierański, Marcin Grabowski

PDF


 • Zwłóknienie zaotrzewnowe – opis przypadków i przegląd literatury
  Katarzyna Grabańska-Martyńska, Katarzyna Korzeniowska

PDF


 • Citalopram – zaburzenia żołądkowo-jelitowe – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
  Katarzyna Korzeniowska, Katarzyna Malesza

PDF

Farmacja okładka_1_2016